Radosnego Alleluja !!!

Zdrowych i wesołych Świąt Wielkanocnych!

Niech Zmartwychwstały Chrystus zagości w naszych sercach, napełniając je Bożą radością i mocą.

życzą członkowie i instruktorzy

Zespołu Pieśni i Tańca Bychlewianka